Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening horen wij graag onmiddellijk van u.

Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen.

Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het KIFID te Den Haag ons aansluitnummer bij het Klachteninstutuut is: 300012165

Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.

Hieronder treft u een korte samenvatting van de KIFID-regeling aan:

Kifid, het financiële klachteninstituut

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.
Het instituut Kifid staat voor: Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is.

Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid. Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten.

Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten. Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl

Wat doet Kifid voor consumenten?

Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener (FD) naar een oplossing zoeken. Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure (IKP) van de FD. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?

Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun FD blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren. Sneltest Met behulp van de sneltest op kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.
´╗┐

Uw polisdossier inzien

Als klant van de Noordhollandsche kunt u uw polisdossier inzien. Hiervoor heeft u uw pasnummer en uw wachtwoord nodig.

Mijn polissen


Schade melden

Download het schadeformulier en stuur het volledig ingevuld op per post, mail of fax naar ons kantoor.


© 2019 Rits Korff Assurantiën | Rector Frederiklaan 21A | 1851 AD HEILOO | info@ritskorff.nl | 072 - 520 39 14 | Bankrek. NL37 INGB 0003 237 893